Η πυρανίχνευση είναι ένα από τα βασικότερα συστήματα ασφάλειας για την έγκαιρη ανίχνευση και ειδοποίηση σε περίπτωση φωτιάς.

Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

Ενώ σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εγκατάσταση,  συνεργάζεται με τον πίνακα κατάσβεσης και θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατάσβεσης.

εξαρτήματα κατάσβεσης

πίνακας κατάσβεσης

Φωτιστικά ασφαλείας

Η εταιρία μας διαθέτει άριστη τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυρανίχνευσης συμβατικών και διευθυνσιοδοτούμενων (addressable). Χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά (πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού-θερμοκρασίας-φλόγας-εκρηκτικών αερίων, φαροσειρήνες, μπουτόν, πυράντοχα καλώδια) αναγνωρισμένων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.